Facebook - Kovovemodely.sk

 

banner_kovovemodely.cz


OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky, GDPR a Cookies

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode Kovovemodely.sk a sú určené koncovým zákazníkom.

 

» ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

» ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 

Predávajúci

SX Trade, s.r.o.
Svätoplukova 1038/5
984 01 Lučenec
Slovenská republika

IČ: 45 481 598
DIČ: 2023016083

Číslo účtu: (IBAN) SK21 0900 0000 0003 4285 8250 - Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec

Kontakt

Telefón: +421949 633 714
E-mail: info@sxtrade.sk

(Ďalej iba "dodávateľ")

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie každý, kto si prostredníctvom nášho e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č.102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

 1. Zákazník odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a že súhlasí s týmito obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami tohto internetového obchodu.
 2. Každá objednávka je potvrdená formou automatickej e-mailovej správy zaslanej na emailovú adresu zadanú zákazníkom.
 3. Každá objednávka sa považuje za záväznú, pokiaľ sa dodávateľ, alebo kupujúci nedohodnú inak (viď. odsek STORNO objednávky).

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, prijatý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR")

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravných spoločností, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru, prípadne štátnym orgánom v prípadoch kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, resp. adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané len za účelom korektného vybavenia objednávok.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostných opatreniach.

 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel resp. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR")

 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, eventuálne telefonickým kontaktovaním na kontaktné tel. číslo.

 8. Osobné údaje pre "marketingové" účely v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa sú dotknutou osobou poskytnuté na dobu max. piatich rokov.

 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním "Odvolania so spracúvaním osobných údajov", pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme - t.j. z našej strany už poskytnuté osobné údaje určite ďalej používať nebudeme.

 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v E-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním všetkých získaných osobných údajov, vrátane informácií o objednávkach, za účelom poskytovania ďalších zliav.

 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresu sú aj v tomto prípade poskytnuté na dobu piatich rokov.

 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním "Odvolania so spracúvaním osobných údajov", pričom tieto budú okamžite vymazané - t.j. z našej strany už poskytnuté osobné údaje vo vernostnom programe ďalej používať nebudeme.

Výber a objednanie tovaru

 1. Výber požadovaného tovaru sa vykonáva - po kliknutí na tlačidlo KÚPIŤ - na stránke zvolenej kategórie (prípadne samotného produktu) kde si užívateľ vyberie požadovaný tovar a jeho množstvo v kusoch. V prípade záujmu o ďalší tovar, pokračuje kupujúci kliknutím na čierne tlačítko "Pokračovať v nákupe" (v ľavej spodnej časti nákupného košíka).
 2. po výbere všetkých požadovaných položiek pokračuje kupujúci určením spôsobu doručenia, resp. odberu. Možnosti sú tri:

a.) Doručenie kuriérom SPS
- tovar je zaslaný na uvedenú adresu kuriérskou službou Slovak Parcel Service. K celkovej cene objednávky sa potom podľa vami zvoleného spôsobu úhrady za zásielku pripočítava jednotné poštovné 5,50 Eur (v prípade platby prevodom), resp. 7 EUR (v prípade platby na dobierku). Pri menších, resp. ľahších zásielkách (do 1kg) môže byť cena prepravy upravená smerom nadol (vrámci aktuálne platných cien Slovak Parcel Service s.r.o.)

b.) Doručenie SR Poštou
- tovar je zaslaný na uvedenú adresu Slovenskou poštou, kde sa (na základe celkovej váhy zásielky) odosiela buď ako doporučená zásielka, eventuálne ako balík na poštu. K celkovej cene objednávky sa potom podľa vami zvoleného spôsobu úhrady za zásielku pripočítava jednotné poštovné 3,50 EUR (v prípade platby prevodom), resp. 5 EUR (v prípade platby na dobierku). Pri menších, resp. ľahších zásielkách môže byť poštovné upravené smerom nadol (vrámci aktuálne platných cien Slovenská pošta a.s.).

c.) Zásielkovňa (Zásielkovňa / Z-Point)
- tovar je zaslaný na vybrané výdajné miesto, resp. "zásielkobox" prostredníctvom prepravnej služby Packeta. K celkovej cene objednávky sa podľa zvoleného spôsobu úhrady za zásielku pripočítava jednotné poštovné 3,50 EUR (v prípade platby prevodom), resp. 5 EUR (v prípade platby na dobierku).

d.) Osobný odber
- v tomto prípade si zákazník môže svoj objednaný tovar (po predchádzajúcej dohode) vyzdvihnúť kdekoľvek v Lučenci
- neplatí za poštovné,
- tovar je v obchode uschovaný na jeho meno, po dobu 10 pracovných dní od doručenia objednávky,
- pokiaľ si zákazník tovar nevyzdvihne do 10 dní, bude zákazníkovi zaslaná sms, či e-mail o zrušení úschovy.

Spôsob platby

Platbu za objednaný tovar je možno realizovať dvoma spôsobmi:

a.) Platba dobierkou - úhrada celkovej sumy prebieha v hotovosti pri prevzatí zásielky od SR pošty, alebo od prepravnej spoločnosti

b.) Platba prevodným príkazom - platba sa realizuje vopred na č. účtu spoločnosti SX Trade, s.r.o. - SK21 0900 0000 0003 4285 8250. O prijatí platby je zákazník samozrejme vždy informovaný prostredníctvom e-mailu!

(komplené platobné údaje sú zákazníkovi zasielané v potvrdzovacom e-maile, ktorý je odosielaný max. do 24 hod., resp. v najbližší pracovný deň, po vykonaní samotnej objednávky - ako variabilný symbol sa používa číslo objednávky)

Dokončenie objednávky

 1. Celková cena vašej objednávky - vrátane dane z pridanej hodnoty a prípadného poštovného, je zobrazená v riadku "CELKOM".
 2. Ďalej kupujúci vyplní dôležité identifikačné údaje (nevyhnutné pre správne vybavenie objednávky) ktorými sú:

  Meno a priezvisko
  Ulica
  Mesto a PSČ
  Telefón
  E-mail

  Po vyplnení údajov a odoslaní objednávky objednávajúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami !

Zmena obsahu objednávky

 1. Váš výber tovaru, ako aj jeho množstva, či osobných údajov máte možnosť neobmedzene meniť.
 2. Až po kliknutím na červené tlačítko "Dokončiť objednávku" je Vaša objednávka odoslaná a považovaná za záväznú!

Dodanie tovaru

 1. Objednaný tovar (pokiaľ je skladom) je zákazníkovy odoslaný čo možno najskôr po spracovaní jeho objednávky - spravidla max. 3 pracovné dni od jej prijatia. V prípade, že ale z nejakých príčin nie je možné tovar zaslať do uvedeného času, je o tom zákazník vždy informovaný (!)
 2. Zásielky sú (v závislosti od samotného výberu zákazníka) odosielané buď Slovenskou poštou a.s., alebo prepravnou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., ktorí tovar dodávajú max. do 2-3 pracovných dní. Za samotnú dobu dodania už však potom neručí naša firma, ale zvolená prepravná spoločnosť.

STORNO objednávky

Zrušenie objednávky dodávateľom je možné iba v týchto výnimočných prípadoch:

 1. Ak tovar nie je na sklade
  Zákazník je vždy informovaný na nim zadanú e-mailovú adresu, prípadne telefonicky o dôvodoch zrušenia objednávky! K zrušeniu objednávky v prípade, že "tovar nie je na sklade" dochádza len ak už tovar nie sme schopný nijak zaistiť z dôvodu jeho vypredania, prípadne zrušenia jeho výroby. Zrušenie objednávky v tomto prípade vždy dochádza e-mailovou komunikáciou medzi príslušným prevádzkovateľom obchodu a samotným zákazníkom.
 2. Ak sa jedná o zákazníka na "čiernej listine"
  Zákazníkom na "čiernej listine" je taký zákazník, ktorý v minulosti (bez udania dôvodu) neprevzal svoju zásielku, alebo inak porušil uzatvorenú "kúpno-predajnú zmluvu".
 3. Ak sa jedná o falošnú objednávku
  Ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné dáta (nie je možné ju doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty), alebo s nimi nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sa prevádzkovateľ vždy pokúša so zákazníkom spojiť a vyjasniť prípadnú vzniknutú situáciu.

Zrušenie objednávky zákazníkom je možné urobiť kedykoľvek, do doby samotného vyexpedovania zásielky. Po odoslaní zásielky je nutné zásielku prevziať a potom prípadne tovar vrátiť späť spolu s návratkou na vrátenie tovaru, resp. odstúpením od zmluvy (viď. odsek 3. Reklamačného poriadku).

 

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

 1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa ustanovenia zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 250/2007 Z. z. a z.č.372/1990 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa iba na spotrebný tovar zakúpený u predávajúceho u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
 3. Podľa zákona Vám samozrejme poskytujeme aj záruku na vrátenie, či výmenu tovaru (t.j. odstúpenie od zmluvy). V prípade, že teda z akéhokoľvek dôvodu nie ste s tovarom spokojný, môžete odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie tak, že nám odstúpenie, resp. návratku zašlete do 14 kalendárnych dní od vášho prevzatia zásielky. Tovar zašlete späť v jeho neporušenom a originálnom obale, ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku!) na našu adresu. Upozorňujeme však, že sa právo na odstúpenie vzťahuje len na nepoškodený a "nepoužívaný" tovar. Nezabudnite do zásielky vložiť aj originál faktúry a samozrejme návratku na vrátenie tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy, vyplnenú podľa pokynov. Podľa Vášho priania Vám potom (v čo najkratšej dobe) vrátený tovar buď vymeníme za iný, alebo Vám vrátime príslušnú čiastku za zakúpený tovar. Berte prosím na vedomie, že náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade výmeny tovaru za iný už ale ďalšie poštovné neplatíte!
 4. Reklamáciu môžete uplatniť odoslaním na poštovú adresu:

  SX Trade, s.r.o.
  Svätoplukova 1038/5
  984 01 Lučenec


  Reklamácia spolu s odstránením chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa dátumu uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa strany nedohodnú na inej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznáva rovnaké právo, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

 

Orgán dozoru

 1. V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru

  Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
  Fax: 048/4124 693

 

v Lučenci  25.05.2018                                                                                           Marek Kuruc - konateľ SX Trade, s.r.o.

MzA1ZmV